Enzimlerin Pilot Üretimi

Enzimler, gıdadan ilaca, deterjandan tekstile, yemden tarıma birçok endüstride kullanılan,
sürdürülebilir ve çevre dostu biyoekonomilerin önemli temel taşlarındandır ve daha birçok
farklı endüstride giderek etkinliğini arttırmaktadır. Farklı enzimler, kimyasal alternatiflerine
kıyasla çevre dostu ve ekonomik yararları ile tercih edilmektedirler ve Dünya pazarı her sene
hacmini arttırmaktadır. Ülkemiz enzimlerin tedariki konusunda neredeyse tamamen dış
ekomilere bağlıdır.

Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü bünyesinde, enzimlerin üretim
teknolojilerinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar çerçevesinde,
Gıda ve Yem sanayisinde kullanılan önemli enzimlerin ticari üretimi” başlıklı proje, Tarımsal
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün (TAGEM) Ar-Ge Destek Programı 13. Proje
Çağrısı çerçevesinde 3 yıl boyunca desteklenecektir. Proje, Genetik ve Biyomühendislik
bölümümüzden Dr. Öğr. Üyesi Emrah Nikerel yürütücülüğünde, Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Doç.
Dr. Ali Özhan Aytekin, Dr. Öğr. Üyesi Andrew J. Harvey ve Dr. Öğr. Üyesi Bahar Soğutmaz
Özdemir’den oluşan araştırma ekibi ve Yeditepe Sağlık A.Ş. ortaklığıyla, Ferhatpaşa yerleşkesi Endüstriyel
Biyoteknoloji Laboratuvarlarında gerçekleştirilecektir.

Enzimlerin üretimi ile ilgili, ülkemizde özellikle son 15 yılda akademik çalışmaların olmasına
rağmen, bunların üretime ve son ürüne dönüşümü yetersiz kalmıştır. Bu proje, araştırma
grubumuzda varolan akademik bilgiyi ve tecrübeyi, endüstriye aktarmayı ve yerel kaynaklar
kullanarak, Gıda ve Yem Sanayisi için önemli olan enzimlerin pilot ölçekte üretimini, üretim
teknolojilerini geliştirmeyi ve uzun vadede bu sektörde dışa bağımlılığı azaltmayı
amaçlamaktadır.

 

Destekleyen kuruluş: Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, (TAGEM). Web sitesi https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM

 

Leave Comment